ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014

Αμάρτωμα (Ινοαδενολίπωμα) Μαστού (Breast within a Breast sign)

Breast Hamartoma (Fibroadenolipoma) (Breast within a Breast sign)

Κλινικά - Ιστορικό: -Γυναίκα 41 ετών με ανώδυνη ψηλαφητή μάζα στον αριστερό μαστό σε εξέταση αναφοράς. 
Εξέταση - Ευρήματα:  -Ελλειψοειδής καλά περιγεγραμμένη μάζα (κίτρινη γραμμή) με κράματα από στοιχεία λιπώδους και ινοαδενικού ιστού που φέρει λεπτή ψευδοκάψα ή εικόνα «μαστού μέσα στον μαστό» (breast within a breast sign).
Διάγνωση:-Τα ευρήματα είναι τυπικά Ινοαδενολιπώματος (διάγνωση που επιβεβαιώθηκε και υπερηχογραφικά).


?? Θέλεις να Συμμετέχεις Ενεργά ? ? 
Γράψε ένα Άρθρο για το ΑΜΑΡΤΩΜΑ (ΙΝΟΑΔΕΝΟΛΙΠΩΜΑ) ΜΑΣΤΟΥ και Στείλτο σε  Εμάς.