ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014

Κάταγµα Segond*

Segond Fracture*

*Paul Ferdinand Segond (1851-1912): γάλλος χειρουργός ο οποίος το 1879 περιέγραψε την ύπαρξη ενός συνδέσμου στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του γόνατος (Μέσος - τρίτος πλάγιος σύνδεσμος του αρθρικού θύλακος?, Θύλακο - οστική στοιβάδα της λαγονοκνημιαίας ταινίας?, Προσθιοπλάγιος σύνδεσμος?) και μέχρι σήμερα συνδέεται με το ομώνυμο κάταγμα: Αποσπαστικό κάταγμα έξω-άνω επιφάνειας της Κνήμης που σηματοδοτεί ρήξη του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου [French surgeon based on cadaveric experiments.A Segond fracture is an avulsion fracture of the knee which involves the lateral aspect of the tibial plateau, and is very frequently (~75% of cases) associated with disruption of the anterior cruciate ligament (see ACL tear)].