ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

Ο ρόλος του Τεχνολόγου - Ακτινολόγου στον ποιοτικό έλεγχο της Μαστογραφίας

Στ. Δρακουλίδου, Λ. Βλαχάκης, Δ. Γκουτζαμάνης, Ν.Χαλκιαδάκης, Ε. Χριστοπούλου, Α.Χρυσάκη, Γ. Τσαμπάζης, Ν. Καραμπέκιου, Μ. Αλεφραγκή, Δ. Ρόδης, Α. Ν. Χαλαζωνίτης