ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017

Αποφρακτική Αορτολαγόνιος Νόσος (Σύνδρομο Leriche)

Aorto-Iliac Occlusive Disease (Leriche Syndrome)


Case Courtesy: Δρόσος Σταμάτης, MD Radiologist 
Κλινικά - Ιστορικό: -Άνδρας 49 ετών καπνιστής με διαλείπουσα χωλότητα από διετίας. Το τελευταίο 2μηνο επιδείνωση των συμπτωμάτων (50 μέτρα). 
Εξέταση - Ευρήματα:  -Παραπομπή στον αγγειογράφο μετά από εξέταση Triplex κάτω άκρων (χωρίς αξιόλογες στενώσεις από το ύψος των ΚΜΑ και κάτω – διφασικά φάσματα στο ύψος των σφυρών - σημειώνονται μεγάλου βαθμού αλλοιώσεις στο επίπεδο του αορτολαγόνιου διχασμού -!-). Αριστερά δεν ψηλαφάται η ΚΜΑ. Δεξιά ψηλαφάται, αλλά ασθενώς. Καθετηριασμός της δεξιάς βραχιόνιας αρτηρίας και προώθηση του καθετήρα έως ελαφρά άνωθεν των νεφρικών αρτηριών. Μη σκιαγράφηση του υπονεφρικού τμηματος της κοιλιακής αορτής και των λαγονίων, με ανάπτυξη παράπλευρου δικτύου (ΔΕΣ ΕΔΩ μια φυσιολογική DSA κοιλιακής αορτής). 
Διάγνωση: -Αορτολαγόνιος απόφραξη (Τύπος Ι: απόφραξη του διχασμού της αορτής - Σύνδρομο Leriche).


*Θέλεις να Συμμετέχεις Ενεργά ? ? > Γράψε ένα Άρθρο για την ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΤΟΛΑΓΟΝΙΟ ΝΟΣΟ και Στείλτο σε  Εμάς.