ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017

Εστιακή Περιοχή Υγιούς Παρεγχύματος Ήπατος

Focal Fatty Sparing of the Liver


Κλινικά - Ιστορικό: Μεσήλικας γυναίκα σακχαροδιαβητική και ελεύθερο λοιπό ιστορικό σε προληπτικό έλεγχο. 
Ευρήματα: Mικρού προς μετρίου βαθμού λιπώδης διήθηση ήπατος (πρώτου προς δευτέρου βαθμού) το οποίο ελέγχεται φυσιολογικής ηχομορφολογίας και διατάσεων, ενώ υποηχογενής περιοχή γεωγραφικού σχήματος σημειώνεται  πρόσθια της πυλαίας φλέβας, χωρίς αιμάτωση ή χωροκατακτητικά σημεία. 
Διάγνωση: Λιπώδης διήθηση ήπατος με περιοχή υγιούς παρεγχύματος (focal fatty sparing) πρόσθια της πυλαίας φλέβας.

Εστιακή Περιοχή Υγιούς Παρεγχύματος (Εστιακή Μείωση της Εναπόθεσης Λίπους[2], Focal Fatty Sparing): η εστιακή απουσία λιπώδους διήθησης σε ένα διάχυτα λιπώδες ήπαρ που δημιουργεί υπόηχες μάζες.[1] Είναι περιοχές που σέβεται η λιπώδης διήθηση, δημιουργώντας εστιακές περιοχές μειωμένης εναπόθεσης λίπους.[2]

Η Υπερηχογραφική αναγνώριση ότι το ηπατικό παρέγχυμα είναι διάχυτα ηχογενές και ότι οι φυσιολογικές, περισσότερο υπόηχες περιοχές είναι σε χαρακτηριστικές εντοπίσεις θέτει τη διάγνωση. Οι ΠΕΡΙΟΧΕΣ με απουσία λιπώδους διήθησης (κοινές και για την εστιακή λιπώδη διήθηση) είναι: ●το έσω τμήμα του αριστερού λοβού (τμήμα IV), ●εμπρός από το διχασμό της πυλαίας φλέβας (κυρίως σε άμεση γειτνίαση με την πυλαία φλέβα[2] - συνήθως έμπροσθεν του δεξιού κλάδου της πυλαίας φλέβας[3]), ●κοντά στην κοίτη της χοληδόχου κύστης, και ●στο υποκάψιο παρέγχυμα.[1]

Εάν δεν αναγνωριστεί η ύπαρξη της λιπώδους διήθησης, οι περιοχές του υγιούς παρεγχύματος είναι πιθανό να εκληφθούν, λανθασμένα, ως εστιακές υποηχωγενείς βλάβες.[3] Είναι σημαντικό ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΤΕ οτι: ●Αυτό το εύρημα ΔΕΝ παρουσιάζει χωροκατακτητικά στοιχεία / διαταραχή αρχιτεκτονικής. ●Οι παρακείμενες ηπατικές φλέβες ΔΕΝ παρεκτοπίζονται. ●ΔΕΝ διασχίζει τμήματα.[4] ●Οι περιοχές που εντοπίζονται περιφερικά ΔΕΝ δημιουργούν προεξοχές / λοβώσεις των ηπατικών ορίων. ●ΔΕΝ προβάλλουν προς τη χοληδόχο κύστη. ●Οι εστιακές περιοχές υγιούς παρεγχύματος συνήθως ΔΕΝ είναι σφαιρικές (γεωγραφικές υποηχοϊκές περιοχές[4]). Τα παραπάνω σε συνδυασμός με τις τυπικές εντοπίσεις επιτρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις να τεθεί η διάγνωση με ασφάλεια. [1], [2], [3]

Ο Middleton και οι συνεργάτες του[3] αναφέρουν: «Στην πραγματικότητα, όταν η παρουσία της λιπώδους διήθησης είναι αμφίβολη, είναι συχνά πιθανό να ανιχνεύσουμε τις χαρακτηριστικές περιοχές υγιούς παρεγχύματος, που βοηθούν να τεθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια η διάγνωση της λιπώδους διήθησης στο υπόλοιπο ήπαρ». 
Karapasias Nikos, MD Radiologist

[1] Brant W.E., Υπερηχοτομογραφία (Θεμελιώδης Εκπαιδευτικός Κύκλος), 2005, Βασιλειάδης, ISBN: 960-86612-8-5
[2] Matthias Hoffer, Ultrasound Teaching Manual: 2nd Edition, (2006), Thieme Medical Publishers
[3]Middleton W.D., Kurtz A.B., Hertzberg B.S., the Requisites: Υπερηχοτομογραφία, 2006, Κωνσταντάρας, ISBN: 960-88361-8-2
[4]Anil T. Ahuja, Deborah Levine, Gregory E. Antonio, James F. Griffith, Winnie C.W. Chu, K. T. Wong, Yolanda Y.P. Lee, EXPERTddx: Ultrasound, Lippincott Williams & Wilkins, (2009), ISBN-10: 1931884145