ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

Χονδρασβέστωση

Chondrocalcinosis

Ιστορικό - Κλινικά: -Άνδρας 70 ετών με γοναλγία ΑΡ υπο την μορφή επεισοδίων (διάρκειας ~1 εβδομάδας).
Ευρήματα: -Παρουσία γραμμοειδών & οζωδών επασβεστώσεων - αποτιτανώσεις στον ινοχόνδρινο δακτύλιο των έξω & έσω μηνίσκων αντίστοιχα - εναπόθεση ασβεστίου στις αρθρικές δομές.
Διάγνωση: -Αρθρική Χονδρασβέστωση (στην ΑΡ κατα γόνυ άρθρωσης).


*Θέλεις να Συμμετέχεις Ενεργά ? ? > Γράψε ένα Άρθρο για την ΧΟΝΔΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗ και Στείλτο σε  Εμάς.