ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

Ετερόπλευρη Ιερολαγονίτιδα λόγω Βρουκέλλωσης - Ευρήματα στην MRI

Κοντάκη Θ.1, Ράνδου Ε.2, Κωτούλα Α.1, Κατσίρης Ν.1, Σίσκας Δ.1, Ποζουκίδης Χ.1 
1. Ακτινολογικό Εργαστήριο,  2. Παθολογική Κλινική - Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο»