ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

Αμφοτερόπλευρη Οξεία Ρινοκολπίτιδα (Γναθιαία Κολπίτιτδα - Ιγμορίτιδα)

Acute Bilateral Maxillary Sinusitis


Ιστορικό - Κλινικά: -Γυναίκα 50 ετών, με από πενθημέρου αίσθημα πίεσης στο πρόσωπο, ρινική καταρροή, υποσμία, οδονταλγίες & βήχα.
Ευρήματα: -Απλή Ακτινογραφία (Rx): πωγωνορινική λήψη κατά Waters: παρουσία υδραερικών επιπέδων (άσπρο αστέρι = αέρας, γαλάζιο αστέρι = υγρό, κόκκινη γραμμή = υγραερικό επίπεδο) εντός αμφοτέρων των γναθιαίων κόλπων (κίτρινες γραμμές = γναθιαίοι κόλποι - ιγμόρεια).
Διάγνωση: -Λαμβάνοντας υπόψη και την κλινική συμπτωματολογία τα ευρήματα είναι συμβατά με αμφοτερόπλευρη οξεία ρινοκολπίτιδα (γναθιαία κολπίτιτδα - ιγμορίτιδα).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ > ΟΞΕΙΑ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ