ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Μηνιγγικές Μεταστάσεις από Άγνωστη Πρωτοπαθή Εστία με Σύνοδες Επι-Υποσκληρίδιες Αιμορραγίες

Λιοβάρου Ε., Κοσμίδου Μ., Δρόσος Σ., Αμανατίδου Σ., Συμεωνίδου Ε., Λώτη Σ., Κοπανούδης Α