ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

First Urinary Tract Infection Episode in Children: Are Procalcitonin Values & US Examination of Importance in the Diagnosis of Upper Urinary Tract Infection ?


First Urinary Tract Infection Episode in Children from Radiology Archives
S.P. Deftereos, A. Kotoula, E. Vranou,  A. Zisimopoulos,  A. Chadjimichail,  P. Prassopoulos
Democritus University of Thrace, Department of Radiology, Alexandroupolis,  Greece