ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

Αποκατάσταση Σκαφοειδούς Θώρακα (Επέμβαση Nuss*)

 Nuss* Operation  (Pectus Excavatum)


* Donald Nuss:  αμερικανός παιδοχειρουργός  που το 1987 παρουσίασε την "ελάχιστα" επεμβατική μέθοδο Nuss για την αποκατάσταση του σκαφοειδούς στέρνου (Pectus Excavatum), την οποία τροποποιούσε και βελτίωνε για πάνω από 50 χρόνια εφαρμόζοντας την σε περισσότερους  από 450 ασθενείς στο νοσοκομείο που εργαζόταν (Children's Hospital of the King's Daughters, Norfolk).