ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

Διαγνωστικά Προβλήματα στην Δ.Δ. του Οξέως Ισχαιμικού Εμφράκτου από Χωροκατακτητική Εξεργασία

Αστρινάκης Ε.1, Οικονόμου Α.1, Βαδικόλιας Κ.2, Βράνου Ε.1, Χατζηστεφάνου Α.1, Πιπερίδου Χ.2, Πρασόπουλος Π.1          1-Τμήμα Ακτινολογίας - Ιατρικής Απεικόνισης 2-Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης