ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

Hepatosplenic Macronodular Tuberculomas - MR Imaging Findings Under Treatment

Spanoudaki A1, Oikonomou A1, Daskalogiannakis G1, Chatzistefanou A1, Thodis H2, Ritis K3, Prassopoulos P1
1. Department of Radiology and Medical Imaging    2. Department of Nephrology    3. First Department of Internal Medicine    University Hospital of Alexandroupolis, Democritus University of Thrace