ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

Ο ρόλος του Υπερήχου στην Διάγνωση της Παροδικής Υμενίτιδας του Ισχίου στη Παιδική Ηλικία

Ει.Συμεωνίδου1, Ν.Καραπασιάς1, Σ.Λώτη1, Γ.Τσακελίδης2, Ει.Γεωρέλη2, Α.Πέττα2, Α.Καραγεωργίου2, Ε.Κατεχάκη2, Χ.Γκιουνενιώτη2, Κ.Κλεανθίδης1 
1 - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ        2 - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ