ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

Εκκόλπωμα Ουροδόχου Κύστης

 Bladder Diverticulum


Εκκόλπωμα Ουροδόχου Κύστης: συγγενής ή επίκτητη προβολή του βλεννογόνου της κύστης διαμέσου του μυϊκού ιστού του τοιχώματος της κύστης[1]: όλες οι στοιβάδες του κυστικού τοιχώματος της ουροδόχου προπίπτουν μέσω μιας συγγενούς, περιγεγραμμένης ευένδοτης περιοχής του κυστικού τοιχώματος (Αληθές Εκκόλπωμα), ή  μόνο ο βλεννογόνος της κύστης προπίπτει μέσω ενός συγγενούς μυϊκού ελλείμματος (Ψευδοεκκόλπωμα). θέσεις προτίμησης είναι τα ουρητηρικά στόμια, το πλάγιο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης , και η περιοχή της ουρητηρικής ακρολοφίας. Μπορεί να περιέχουν λίθους ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, όγκους (5% του συνόλου των καρκινωμάτων της ουροδόχου κύστης).[2] Επιδημιολογικά σημειώνει δύο ηλικιακές αιχμές: στα 10 έτη και 60 -70 έτη.[4]

Απεικονιστικά[3]: περικυστικές μονήρεις ή πολλαπλές ομαλές κυστικές μάζες, που μπορεί να περιέχουν ίζημα, λίθους ή όγκους (δώστε προσοχή στον βαθμό κένωσης στις μετα την ούρηση εικόνες). Υπερηχοτομογράφημα (US)[1]: υγρικού περιεχομένου περικυστικές μάζες που επικοινωνούν με μικρό στόμιο με τον αυλό της κύστης: αν το στόμιο δεν είναι απόλυτα εμφανές, η πίεση της κύστης κατά τη διάρκεια της εξέτασης με έγχρωμο Doppler, προκαλεί τη δημιουργία ώσης ούρων εντός του εκκολπώματος. Η στάση των ούρων στο εσωτερικό του εκκολπώματος μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία ηχογενών ούρων και λίθων εντός του εκκολπώματος. Αξονική Τομογραφία (CT)[2]: αναγνωρίζονται από τις τιμές της πυκνότητάς τους: είναι ίσες με εκείνες του αυλού της ουροδόχου κύστης. Σε μερικές περιπτώσεις, συμφύσεις αποφράσσουν τον αυχένα του εκκολπώματος και εμποδίζουν την πλήρωσή του με σκιαγραφικό.

Διαφορική Διάγνωση[3]: ▪Μετεγχειρητική Λεμφοκήλη (πλησίον των εξωπεριτοναϊκών αγγείων, δεν πληρώνεται με σκιαγραφικό, πολύχωρη), ▪Ουρητηροκήλη (everted), ▪Κοιλιακό Απόστημα, ▪Ωοθηκική Κυστική Βλάβη.
Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]Brant W.E., Υπερηχοτομογραφία (Θεμελιώδης Εκπαιδευτικός Κύκλος) , 2005, Βασιλειάδης, ISBN: 960-86612-8-5
[2]M. Prokop, Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body, 2003,  Τhieme, 392-393, ISBN-10: 9780865778702
[3]Michael P. Federle, Diagnostic Imaging: Abdomen, 1e, AMIRSYS (2004), ISBN 10: 1416025413, ISBN 13: 9781416025412
[4]W. Dahnert, Radiology Review Manual 7th ed., 2011 Lippincott, ISBN-10: 1609139437
[5]Radiology of the Lower Urinary Tract (Medical Radiology). Springer. ISBN:3642844332

ΔΕΣ ΕΔΩ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ / ΔΕΣ ΕΔΩ & ΕΔΩ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ