ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Συνύπαρξη Πρωτοπαθούς Πνευμονικού Λεμφώματος και Καρκίνου του Πνεύμονα

A. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ¹, Σ. ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ1, Ι. ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΗΣ2, Β. ΚΑΛΟΥΤΣΗ3, Κ. ΤΣΑΤΑΛΑΣ2, Π. ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ¹
1.Εργαστήριο Aκτινολογίας - Ιατρικής Απεικόνισης Δ Π Θ                 2.Αιματολογική Κλινική, Δ Π Θ 
3.Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Α Π Θ