ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

Σπάνια Περίπτωση Κεχροειδούς Φυματίωσης μετά από Ενδοκυστική Έγχυση BCG (Bacillus Calmette–Guérin) σε ασθενή με Καρκίνο Ουροδόχου Κύστης

Αμανατίδου Σ., Λώτη Σ., Καραπασιάς Ν., Ταμραζiάν Α., Φωτιάδου Ι., Μιχαηλίδου Β., Δεμερτζής Δ., Κοπανουδής Α.                           Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γ.Ν. Καβάλας