ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013

Απεικονιστικές Εκδηλώσεις Σπάνιων Παθήσεων Χοληδόχου Κύστης

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ1, Β. ΦΩΤΙΑΔΟΥ1, Σ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ1, Α. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 2, Ν. ΠΑΠΑΝΑΣ 3, Μ. ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ 2, Π. ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1       1.Εργαστήριο Ακτινολογίας – Ιατρικής απεικόνισης,  2.Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική,  3.Β’ Παθολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δ.Π.Θ.