ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

Βλάβη Hill - Sachs* (Πρόσθιο Εξάρθρημα Ώμου με σύνοδο Συμπιεστικό Κάταγμα Κεφαλής Βραχιονίου)

Hill-Sachs* Lesion (Anterior Shoulder Dislocation with resultant Posterolateral Humeral Head Compression Fracture)

*Harold Arthur Hill (1901-1973) & Maurice David Sachs (1909-1987): Αμερικανοί ακτινολόγοι που το 1940 παρουσιάζοντας 119 περιστατικά ανέφεραν ότι η βλάβη προκύπτει απο την απευθείας πίεση της βραχιόνιας κεφαλής. (Radiologists from San Francisco, USA. In 1940, the pair published a report of 119 cases and showed that the defect resulted from direct compression of the humeral head.)