ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Κολλοειδής Κύστη Θυρεοειδούς (με εσωτερικό Τεχνικό Σφάλμα Comet-tail)

Colloid Cyst οf Thyroid (with Comet-tail artefact)

Κολλοειδής Κύστη Θυρεοειδούς: σε έδαφος καλοήθους μη νεοπλασματικής οζώδους υπερπλασία του θυρεοειδούς, μικρής κλινικής σημασίας, διότι δεν σχετίζεται με κακοήθειες, ενώ διαγιγνώσκεται εύκολα υπερηχογραφικά λόγω των τυπικών χαρακτηριστικών της[1], [5]: σαφώς αφοριζόμενος ανηχοϊκός / κυστικός όζος, συνήθως <1cm,  με: 
Α/ παχιά εσωτερικά διαφράγματια.
Β/ υπερηχογενείς στικτές εστίες με τεχνικό σφάλμα δίκην «ουράς κομήτη» (Comet tail artefact)  που μπορεί να προσκολλημένες στα διαφράγματα ή στο τοίχωμα ή διασκορπισμένα σε παχύ κυστικό περιεχόμενο / ίζημα. 
Γ/ τεχνικό σφάλμα δίκην «ουράς κομήτη» (Comet tail artefact) λόγω μετήχησης στην  σκληρή ακουστική επιφάνεια - ηχοανάκλαση  που παράγεται από το συμπυκνωμένο κολλοειδές: Όταν διερευνώνται ηχογενείς ηχοανακλάσεις κολλοειδών εστιών: Ι) Θα πρέπει να χρησιμοποιούμαι την βασική σάρωση (μέθοδο διαβάθμισης του γκρι) ώστε να τεκμηριώσουμε  το τεχνικό σφάλμα δίκην «ουράς κομήτη»  είναι «γνήσιο» τεχνικό σφάλμα. ΙΙ) Ανάγκη να διαφοροδιαγνωσθούν από τις στικτές αποτιτανώσεις του θηλώδους καρκινώματος. 
Δ/ με εσωτερικό ίζημα που μπορεί να αθροίζεται / στιβαδοποιείται  σχηματίζοντας ηχογενές οζίδιο μιμούμενο νεοπλασία. Χρησιμοποιήστε το  Doppler για να το ξεχωρίσετε από συμπαγή ιστό.
*/ Η υπερηχογραφική εμφάνιση μπορεί να είναι ειδική και αρκετή για να αποφευχθεί η βιοψία - απορρόφηση δια λεπτής βελόνης και η κυτταρολογική εξέταση (FNAC), η οποία είναι συχνά ανεπαρκής λόγω της κολλοειδούς / πυκνής  περιεκτικότητας. Συμπτωματικά οζίδια οφείλονται σε εσωτερικές σε εσωτερικές αιμορραγίες ή σε συνυπάρχουσα λοίμωξη.[1]  

Τεχνικό Σφάλμα δίκην «Ουράς Κομήτη» (Comet-tail artefact): αποτελεί υπερηχογραφικό (μέθοδο διαβάθμισης του γκρι) εύρημα που ανιχνεύεται όταν διερευνώνται επασβεστωμένα / κρυσταλλικά / υψηλής ηχοανακλαστικότητας στοιχεία και πιστεύεται ότι αποτελεί μια ειδική μορφή του τεχνικού σφάλματος την μετήχησης*(αντανάκλαση / αντήχηση / ψευδοαντηχήση / reverberation artefact *). Μπορεί να παρατηρηθεί σε[2]: 1/ Μικρούς νεφρικούς ή ουρητηρικούς λίθους  2/ Μικρούς λίθους του κοινού χοληδόχου πόρου 3/ Αδενομυομάτωση της χοληδόχου κύστεως (χοληστερινικοί κρύσταλλοι - στα πλαίσια υπερπλαστικής χολοκυστοπάθειας[3]) 4/ Ορχική μικρολιθίαση (μερικές φορές) 5/ Κολλοειδείς όζοι του θυρεοειδούς 6/ Αποτιτανώσεις παγκρέατος (χρόνια παγκρεατίτιδα) 7/ Αναγνώριση ξένων σωμάτων: χειρουργικά clips, tips καθετήρα, γυαλί, ίζημα, μέταλλο.[2] 

Τεχνικό Σφάλμα Μετήχησης: όταν ο ήχος ανακλάται από ισχυρές ακουστικές διεπιφάνειες στο εγγύς πεδίο, ο παλμός που επιστρέφει μπορεί να είναι αρκετά ισχυρός ώστε να ανακλαστεί από τον ίδιο τον ηχοβολέα πίσω στο σώμα με αποτέλεσμα να αλληλεπιδρά με τις ίδιες διεπιφάνειες του εγγύς πεδίου για δεύτερη φορά ή πολλαπλές φορές. Το γεγονός αυτό παράγει μια επιπρόσθετη ομάδα αντηχήσεων που δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται βαθύτερα από τον αρχικό ανακλαστήρα. Όταν επισυμβαίνουν σε κυστικές δομές, το άνηχο υπόβαθρο του υγρού επιτρέπει την ανάδειξη των αντανακλάσεων. Αυτές μπορεί να εμφανίζονται ως φωτεινές ταινίες ή ως διάχυτες χαμηλή ς έντασης αντηχήσεις στο επιφανειακό τμήμα των κυστικών χώρων. Αυτές μπορεί να μειωθούν ή να εξαλειφθούν μειώνοντας την ισχύ εξόδου και την απολαβή:  τοποθετώντας τον ηχοβολέα με τέτοιο τρόπο ώστε η κυστική δομή να  μην βρίσκεται πλέον στο εγγύς πεδίο.[3]
 Karapasias Nikos, MD Radiologist

[1]Ahuja, Anil T., EXPERTddx: Ultrasound, 2010, Amirsys Publishing, Inc, ISBN:978-1-931884-14-3 
[2]Y. Weerakkody , F. Gaillard et al,  Comet-tail artifact, http://radiopaedia.org/ articles/ comet-tail-artefact
[3]Middleton W.D., Kurtz A.B., Hertzberg B.S., The Requisites: Υπερηχοτομογραφία, 2006, Κωνσταντάρας, ISBN: 960-88361-8-2
[4]Peh,Wilfred C.G., Pitfalls in Diagnostic Radiology, 2015, Springer, ISBN 978-3- 662-44169-5, http://www.springer.com/in/book/9783662441688#aboutBook 
[5]Ahuja A., Chick W., King W., Metreweli C., Clinical significance of the comet-tail artifact in thyroid ultrasound. Journal of Clinical Ultrasound. 1996;24:129–133.