ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Ευμέγεθες Λειομύωμα (Ινομύωμα) Μήτρας (προεγχειρητικός έλεγχος με Ενδοφλέβια Πυελογραφία)

Large Uterine Leiomyoma (Fibroid) (preoperative Intravenous Pyelogram - IVP)
?? Θέλεις να Συμμετέχεις Ενεργά ? ?
Γράψε ένα Άρθρο για τα ΛΕΙΟΜΥΩΜΑΤΑ ΜΗΤΡΑΣ και Στείλτο σε  Εμάς.