ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Μια Ολοκληρωμένη Μαστογραφική Γνωμάτευση

Τζοβάρα Ι.4, Πτώχης Ν.3, Αυλιανός Μ.1, Κοντογιάννης Α.2, Πορφυρίδης Π.5 , Χαλαζωνίτης Α. Ν.1,  
1Γ.Ν. Αθηνών «Ιπποκράτειο», 2Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 3Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα», 4Γ.Ν. Αθηνών “IASO”, 5Γ.Ν.Ν.Ιωνίας «Αγία Όλγα»