ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Καρκίνωμα εκ Νεφρικών Κυττάρων (Υπερνέφρωμα - Όγκος Grawitz)

Renal Cell Carcinoma (Hypernephromα - Gravitz Tumor)


Courtesy: Πανταζής Νικόλαος & Dr. Καρανικόλας Δημήτριος
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
 find us on > Facebook