ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Κυριακή 5 Αυγούστου 2012

Συνδυασμένο Κάταγμα Μηριαίου (κατά Lambiris* ΙΙΙb)

Συντριπτικό Σπιροειδές Κάταγμα Διάφυσης Μηριαίου

Υπερδιακονδύλιο Κάταγμα Μηριαίου & Κάταγμα Επιγονατίδας

*Ηλίας Λαμπίρης (Elias Lambiris) (1941): Έλληνας ορθοπεδικός (καθηγητής Α' βαθμίδας & διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών) που το 2002 & 2003[1], [2] παρουσίασε την ταξινόμηση των συνδυασμένων καταγμάτων του μηριαίου («η μέθοδος σταθεροποίησης αυτών των καταγμάτων θα πρέπει να προσαρμόζεται στον τύπο της κάκωσης και να λαμβάνει υπόψη τις μηχανικές και ανατομικές απαιτήσεις του κατάγματος»).[1]

[1]Η. Λαμπίρης, Δ.Γιαχνίκας, Συνδυασμένα κατάγματα του μηριαίου, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2002, 19(3):270–279 
[2]Lambiris E. et al., A new classification and treatment protocol for combined fractures of the femoral shaft with the proximal or distal femur with closed locked intramedullary nailing: clinical experience of 63 fractures,  Orthopedics. 2003 Mar;26(3):305-8