ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Κυριακή 26 Αυγούστου 2012

Κάταγμα - Εξάρθρημα Galeazzi*

Κάταγμα διάφυσης του περιφερικού τριτημορίου της Κερκίδας με συνοδό εξάρθρημα στην Κάτω ΚερκιδΩλενική Άρθρωση. Galeazzi* Fracture – Dislocation (fracture of the distal Radius with dislocation of Distal RadioUlnar Joint - DRUJ).

*Ricardo Galeazzi (1866 - 1952): Italian surgeon at the Instituto de Rachitici in Milan, who described the fracture in 1934.

ΔΕΣ > ΕΔΩ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ


?? Θέλεις να Συμμετέχεις Ενεργά ? ?
Γράψε ένα Άρθρο για το ΚΑΤΑΓΜΑ - ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ GALEAZZI και Στείλτο σε  Εμάς.