ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012

Προβολή Θύμου Αδένα (Σημείο Ιστίου)

 Thymic Sail Sign

Θύμος Αδένας: αρχέγονο λεμφικό (λεμφοεπιθηλιακό) όργανο με ενδοδερμική κατά κύριο λόγο προέλευση (τρίτος φαρυγγικός θύλακος), περιέχει όμως και εξωδερμικά στοιχεία. Βρίσκεται στο ανώτερο μεσοθωράκιο και εκτείνεται προς τα κάτω στο πρόσθιο μεσοθωράκιο, μπροστά από την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία και πίσω από το στέρνο (συνήθως ακουμπά στην πρόσθια επιφάνεια του περικάρδιου και βρίσκεται μπροστά από την άνω κοίλη φλέβα, τις βραχιονοκεφαλικές φλέβες και την αορτή). Σε ένα μικρό παιδί ο θύμος είναι δυνατόν να εκτείνεται στο λαιμό μέχρι σχεδόν το επίπεδο του θυρεοειδούς αδένα, εντοπιζόμενος πίσω από το προτραχειακό πέταλο της τραχηλικής περιτονίας.  Η περιοχή στην οποία προβάλλεται ο θύμος στο θώρακα ονομάζεται μερικές φορές «θυμικό τρίγωνο».[1]

Ο θύμος παίζει κεντρικό ρόλο στην ωρίμανση των Τ (θυμικών) λεμφοκυττάρων και στην διαφοροποίησή τους σε ανοσολογικώς επαρκή κύτταρα. Επιπλέον , στον θύμο παράγονται ανοσορυθμιστικές ορμόνες (θυμοσίνη, θυμοποιητίνη, θυμουλίνη).[1]

Το μέγεθος του φυσιολογικού θύμου ποικίλλει ευρέως μέχρι περίπου την ηλικία των 20 ετών (φτάνει στο μέγιστο μέγεθός του στη διάρκεια της εφηβείας και  έχει ένα μέγιστο βάρος 20-50g). Στην ηλικία των 2 ετών ο θύμος εξακολουθεί να εμφανίζει καλή ανάπτυξη, στην οποία αποτελείται από δύο προέχοντες λοβούς (δεξιό και αριστερό), οι οποίοι υποδιαιρούνται με ινώδη διαφράγματα σε πολυάριθμα λόβια. Εάν ο θύμος είναι ορατός σε νεαρούς ενήλικες, συνήθως εμφανίζεται ως μία δομή με σχήμα κεφαλής βέλους (62%). Λιγότερο συχνά παρατηρούνται δύο λοβοί του θύμου (32%) ή ένας μεμονωμένος λοβός (6%). Ο θύμος υποστρέφεται από περίπου την ηλικία των 20 έως την ηλικία των 60 ετών και αντικαθίσταται από λιπώδη ιστό.[1], [2]

Στο 9% περίπου των νεογνών και παιδιών ο φυσιολογικός θύμος αδένας μπορεί να δημιουργήσει Σκιά Δίκην «Ιστίου» (Thymic Sail Sign) που προβάλει στο άνω μεσαύλιο σε πρόσθια λήψη. Η τριγωνική αυτή σκιά διαφορο / διαγνώσκεται από ▪Ατελεκτασία του ΔΑΛ από το σαφώς αφοριζόμενο εγκάρσιο πλάγιο χείλος και από ▪Εγκυστωμένη Πλευριτική Συλλογή από την οξεία κατώτερη γωνία του. Τα πλάγια όρια του φυσιολογικού θύμου μπορεί να εμφανίζουν εντομές από γειτονικές πλευρές (ελαφρά κυματοειδή χείλη σε πρόσθια λήψη), γεγονός που δεν παρατηρείται σε ▪Όγκους του θύμου ή ▪Άλλες μάζες του πρόσθιου μεσαυλίου. Σε νεογνά, το ▪Πνευμομεσαύλιο (Πνευμομεσοθωράκιο) μπορεί να διαχωρίσει τον θύμο από το υπόλοιπο μεσαύλιο και να τον ανυψώσει Δίκην «Φουσκωμένου Ιστίου» (Spinnaker Sail Sign)[3] (Spinnaker = μεγάλο τριγωνικό πανί - μπαλόνι). (Δες ΕΔΩ Ένα περιστατικό).  Τα δύο αυτά σημεία ΔΕΝ θα πρέπει να συγχέονται (το πρώτο περιγράφει μια φυσιολογική δομή, ενώ το δεύτερο υπονοεί Πνευμομεσοθωράκιο).[4]

Karapasias Nikos, MD Radiologist

[1]Schünke M., Schulte E., Shumacher U., Προμηθέας: Βασική περιγραφική ανατομική - Εσωτερικά όργανα, Τόμος ΙΙΙ, 2007, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, ISBN: 9789603995647
[2]M. Prokop, Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body, 2003,  Τhieme, 392-393, ISBN-10: 9780865778702
[3]F.A. Burgener, M. Kormano, T. Pudas, ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ - Διαφορική Διάγνωση στη Συμβατική Ακτινολογία, 2007, ΣΙΩΚΗΣ,  ISBN 978-960-7461-62-9
[4]Y. Weerakkody,  P. Kumar Sarangi et al., Thymic sail sign, http://radiopaedia.org/ articles/ thymic-sail-sign