ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Διαφορική Διάγνωση : Σκληρυντικής Αδένωσης Μαστού

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ  Σ., ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ  Α.,  ΖΕΚΟΣ  Κ., ΚΟΣΜΙΔΟΥ  Μ., ΔΡΟΣΟΣ  Σ., ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ  Ι., ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ  Γ., ΚΟΠΑNΟΥΔΗΣ  Α.             ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ ΓΝ  ΚΑΒΑΛΑΣ