ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Σπογγοειδείς Νεφροί

Medullary Sponge Kidneys

Case Courtesy: -Radiology Archives ft. Άγγελος Κοπανούδης Archive.

Σπογγοειδείς Νεφροί (Medullary Sponge Kidneys / Renal Tubular Ectasia[3]): κυλινδρική ή κυστική διάταση των αθροιστικών σωληναρίων: κατά κανόνα προσβάλλει περισσότερους του ενός κάλυκες και στους δύο νεφρούς, αν και υπάρχουν περιπτώσεις όπου η νόσος περιορίζεται μόνο σε ένα κάλυκα (75% - αμφοτερόπλευρα). Οφείλεται στη μη συνένωση της ουρητηρικής προεξοχής με το νεφρικό στρώμα και ανευρίσκεται στο 0,5% των ατόμων τα οποία υποβάλλονται σε ενδοφλέβια πυελογραφία για διάφορες αιτίες (εκτιμώμενος γενικός επιπολασμός:1 / 5,000 - 20,000).[1], [3] Άγνωστης αιτιολογίας, σποραδικής εμφάνισης κατάσταση / περιστασιακά κληρονομική.[3]

Κλινικά: όταν η διάταση είναι μικρού βαθμού, η νόσος είναι ασυμπτωματική. Αντίθετα σε μεγάλου βαθμού διάταση των αθροιστικών σωληναρίων, λόγω της βραδείας αποβολής των ούρων, αναπτύσσονται μικροί λίθοι με αποτέλεσμα η νόσος να εκδηλώνεται με ανώδυνη αιματουρία, κολικό επί μετακινήσεων των λίθων ή υποτροπιάζουσες φλεγμονές. Η νεφρική λειτουργία διαταράσσεται μόνο σε βαρειές καταστάσεις. [1], [3]

Ακτινολογικά ευρήματα: Απλή ακτινογραφία Ν.Ο.Κ - Συμβατική Τομογραφία: είναι δυνατόν να απεικονισθούν μικροί λίθοι στις νεφρικές πυραμίδες (νεφρασβέστωση). Ενδοφλέβια Πυελογραφία (IVP): επί μεγάλου βαθμού προσβολής οι νεφροί είναι μεγαλύτεροι του φυσιολογικού. Τα διευρυμένα αθροιστικά σωληνάρια πληρούνται με σκιερά ουσία με αποτέλεσμα οι διογκωμένες θηλές να παίρνουν τη μορφή θυσάνου ("Paintbrush"[3]). Θύσανος (ο) {θυσάν-ου | -ων, -ους} = το σύνολο ισομεγεθών νημάτων, που δένονται μεταξύ τους σφιχτά στο ένα άκρο, ενώ στο άλλο αφήνονται ελεύθερα: η φούντα.[2] Επιπλέον, οι ελάσσονες κάλυκες οι οποίοι περιβάλλουν τις θηλές είναι πολύ μεγαλύτερες του φυσιολογικού. Αξονική Τομογραφία (CT): NECT: ± μικροί λίθοι στις νεφρικές πυραμίδες (νεφρασβέστωση) και ουρολιθίαση ± υδρονέφρωση & υδροουρητήρας. CECT: απεικόνιση θυσάνου ("Paintbrush"): κατακράτηση σκιαγραφικού στα διευρυμένα αθροιστικά σωληνάρια: διογκωμένες θηλές παίρνουν τη μορφή θυσάνου. Σε βαριές καταστάσεις: εξωκαλυκικό σκιαγραφικό,  συσσώρευση στις θηλές ή απόστημα.[3] Απεικονιστικές Συστάσεις: Καλύτερο Διαγνωστικό Εργαλείο: lVP / CT ουρογραφία: λεπτές (0,65 mm) εγκάρσιες τομές στην εκκριτική φάση για πολυεπίπεδη απεικόνιση της νόσου.[3]
Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]Λ. Βλάχος, Σύγχρονη Διαγνωστική Απεικόνιση, 1997, Ιατρικές εκδόσεις Χρ. Βασιλειάδης
[2]Γ. Μπαµπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 2001, ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.
[3]Michael P. Federle, Diagnostic Imaging: Abdomen, 1e, AMIRSYS (2004), ISBN 10: 1416025413, ISBN 13: 9781416025412