ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

Διάχυτος Οισοφαγικός Σπασμός (Οισοφάγος "σαν τιρμπουσόν")

Diffuse Esophageal Spasm  (Corkscrew Esophagus)

Διάχυτος Οισοφαγικός Σπασμός: (Οισοφάγος "σαν τιρμπουσόν" / Βοστρυχοειδής Οισοφάγος / Corkscrew Οesophagus): διαλείπουσα διαταραχή της κινητικότητας του οισοφάγου με ενδιάμεσες φυσιολογικές κινήσεις.[1] Η αιτιοπαθογένια της νόσου είναι άγνωστη: ο οισοφάγος εμφανίζει υπερευαισθησία στην χολινεργική και ορμονική διέγερση, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι επιπρόσθετα  με την κινητική διαταραχή, υπάρχει διαταραχή της αισθητικής νευρικής οδού.[2] Πιθανή η συνύπαρξη γενετικού υποστρώματος. Εμφανίζεται συνήθως σε μεγάλη ηλικία και μαζί με την αχαλασία και το σκληρόδερμα αποτελεί της συχνότερες κινητικές διαταραχές του οισοφάγου.[2], [3] 

Ο οπισθοστερνικός πόνος είναι το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα: αντανακλά στη ράχη και τους ώμους, μερικές φορές είναι έντονος και αφυπνίζει τον ασθενή (μιμείται στηθάγχη) [2].Δεν έχει σχέση με την κατάποση τροφών.[1] 

Ακτινολογικά: Ακτινοσκοπικά: μετά την κατάποση βαρίου: φυσιολογικές περισταλτικές κινήσεις στο ανώτερο τμήμα του οισοφάγου, ενώ στο κατώτερο τμήμα οι πρωτογενείς περισταλτικές κινήσεις αντικαθίστανται από κυκλοτερείς τριτογενείς συσπάσεις: προσδίδουν στον οισοφάγο μια χαρακτηριστική εικόνα σαν τιρμπουσόν ή κομπολόγιο [1]("rosary bead oesophagus")

Η διάγνωση τεκμηριώνεται με τη μανομετρία:Τα μανομετρικα ευρήματα είναι χαρακτηριστικά: φυσιολογική πίεση του ΚΟΣ και διάχυτες ταυτόχρονες μη περισταλτικές συστολές, συχνά μεγάλου εύρους.[2]
Karapasias Nikos, MD Radiologist 
[1]Λ. Βλάχος, Σύγχρονη Διαγνωστική Απεικόνιση, 1997, Ιατρικές εκδόσεις Χρ. Βασιλειάδης 
[2]Α. Καραγιάννης, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Δ΄ έκδοση) / Τομέας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2012, ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε., ISBN : 978-960-12-2097-0
[3]Andreoli E. Thomas, CECIL ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, 2003, Iατρικές Εκδόσεις Λίτσας, ISBN 960-372-038-0