ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

Κάταγμα Pilon* (Πολυτμηματικό Ενδοαρθρικό Κάταγμα Κάτω Πέρατος Κνήμης & Συντριπτικό Κάταγμα Περόνης) (τύπου ΙΙΙ / 43-C3)

Pilon* Fracture (Multyfragmentary Intra-articular Fracture of the distal Tibia & Comminuted Fracture of the Fibula)
 
Αυτές οι κακώσεις οφείλουν το όνομά τους στη Γαλλική λέξη pilon* (γουδοχέρι)[1], περιγράφοντας στην ουσία τον μηχανισμό κάκωσης: ο αστράγαλος προσκρούει και εισέρχεται στην φορτιζόμενη επιφάνεια της περιφερικής κνήμης, με αποτέλεσμα ένα κάταγμα της περιφερικής μετάφυσης της κνήμης που επεκτείνεται στην αρθρική επιφάνεια της ποδοκνημικής.[2]

Τα περισσότερα κατάγματα Pilon (Plafond fractures) προκαλούνται από κάκωση αξονικής συμπίεσης υψηλής ενέργειας, σε τροχαίο ατύχημα  ή μετά από πτώσης από ύψος (> 3 μέτρων).[2] 

Δύο είναι οι κυριότερες ταξινομήσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα για τα αυτά τα κατάγματα, η ταξινόμηση Ruedi / Allgower και η ταξινόμηση της ΑΟ.[1], [2] 

Ταξινόμηση κατά Ruedi / Allgower: τρεις ομάδες, ανάλογα με το μέγεθος και την παρεκτόπιση των κατεαγότων τμημάτων της αρθρικής επιφάνειας: 

ΤΥΠΟΣ I: όχι παρεκτόπιση όχι συντριβή 

ΤΥΠΟΣ II: μικρή παρεκτόπιση, όχι συντριβή ή εμβύθιση 

ΤΥΠΟΣ III:  παρεκτόπιση και συντριβή ή εμβύθιση 

Ταξινόμηση κατά AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen = Association for the Study of Internal Fixation)[3]: είναι ένα σύστημα ταξινόμησης σύμφωνα με τη δυσκολία ιεράρχησης της θεραπείας (προγνωστική ιεραρχία): τα κατάγματα του περιφερικού τμήματος της κνήμης (43) διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό ακεραιότητας διάφυσης και μετάφυσης. Επιπλέον, κάθε κατηγορία χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες ανάλογα με το βαθμό συντριβής της επίφυσης και της μετάφυσης[2]: 

43Α: Εξωαρθρικά. Συνήθως δεν αναγνωρίζονται ως Pilon. 

43Β: Μερικώς ενδαρθρικά. Το περιφερικό τμήμα με την αρθρική επιφάνεια και το κεντρικό
τμήμα της διάφυσης διατηρούν κάποια επαφή μεταξύ τους 

43C: Πλήρως ενδαρθρικά. Το περιφερικό τμήμα με την αρθρική επιφάνεια και το κεντρικό τμήμα της διάφυσης δε βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσεται και η πλειοψηφία των καταγμάτων Pilon.[2]
Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]A.Shetty, Y.Weerakkody et al., Pilon fracture, http://radiopaedia.org/articles/pilon-fracture 
[2]Γ.Κουντής και συν., Υψηλής ενέργειας κατάγματα ποδοκνημικής (Pilon fractures). Σύγχρονες απόψεις θεραπευτικής προσέγγισης, Info Orthopaedics & Traumatology, 2009, τεύχος 56 
[3]Ruëdi, T.P.; Allgöwer, M. The operative treatment of intra-articular fractures of the lower end of the tibia. Clin Orthop 138:105–110, 1979 
[4] Gay, R.; Evrard, J. [Recent fractures of the tibial pestle in adults.] Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 49:397–512, 1963. 
[5]Muller AO Classification of Fractures - Long Bones