ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

Νόσος Kienbock* (Άσηπτη Νέκρωση Μηνοειδούς Οστού)

Kienbock's* Disease  (Avascular Necrosis of the Lunate)


*Robert Kienböck (1871–1953): πρωτοπόρος Αυστριακός ακτινολόγος που το 1910 σε δημοσίευση του (Über traumatische Malazie des Mondbeins und ihre Folgezustände) περιέγραψε την νόσο που ο ίδιος αποκαλούσε "lunatomalacia”.