ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Η Συμβολή του US στην Διερέυνηση της Εν τω Βάθει Φλεβοθρόμβωσης

Κοσμίδου Μ.,  Δρόσος Σ., Σπύρου Σ., Καραπασιάς N., Αμανατίδου Σ.,  Λιοβάρου Ε.,  Κλεανθίδης Κ.,  Κοπανούδης Α.                   ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ