ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

Διάγνωση του Οξέως Επώδυνου Οσχέου στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία

Σ.Λώτη1, Ν.Καραπασιάς1, Ει.Συμεωνίδου1, Α.Καραγεωργίου2, Ε.Κατεχάκη2, Χ.Γκιουνενιώτη2, Γ.Τσακελίδης2, Ει.Γεωρέλη2, Α.Πέττα2, Κ.Κλεανθίδης
1 - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ            2 - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ