ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

Εξωτερική Οστεοσύνθεση (Συσκευή Ilizarov*)

External Οsteosynthesis (Ilizarov* Αpparatus)

*Gavril Abramovich Ilizarov (Гавриил Абрамович Илизаров) (1921-1992): Σοβιετικός ορθοπαιδικός που εφηύρε και εφάρμοσε την μέθοδο για την επιμήκυνση και διόρθωση των παραμορφώσεων των οστών και αρθρώσεων. (Soviet orthopedician, known for inventing the Ilizarov apparatus for lengthening limb bones and for his eponymous surgery).