ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

Ανεύρυσμα Εγκεφάλου (Πρόσθιας Αναστομωτικής Αρτηρίας - ACoA) - Μέρος B: Εμβολισμός (Coiling)

Brain Aneurysm (Anterior Communicating Artery - ACoA) - Part B: Embolization (Coiling)Case Courtesy:  Michalis M. Mantatzis
Interventional Neuroradiologist, University Hospital of Alexandroupoli