ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

Ανεύρυσμα Εγκεφάλου (Πρόσθιας Αναστομωτικής Αρτηρίας - ACoA) - Μέρος Α: Διάγνωση

Brain Aneurysm (Anterior Communicating Artery - ACoaA) - Part A: Diagnosis
Case Courtesy:  Michalis M. Mantatzis
Interventional Neuroradiologist, University Hospital of Alexandroupoli