ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Νεφρική Εκτοπία (Έκτοπος Λαγόνιος - Πυελικός Νεφρός)

Renal Ectopia (Iliac - Pelvic Kidney)

Case Courtesy: -Radiology Archives ft. Άγγελος Κοπανούδης Archive.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΦΡΙΚΗ ΕΚΤΟΠΙΑ