ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Δεξιό Αορτικό Τόξο (ΤΥΠΟΥ Ι με Κατοπτρική Έκφυση των Αγγειακών Κλάδων)

Right-sided Aortic Arch (TYPE I with Mirror Image Branching)

Case Courtesy: Δρόσος Σταμάτης, MD, Radiologist

Σήμανση: Karapasias Nikos, MD, Radiologist
 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΔΩ > ΔΕΞΙΟ ΑΟΡΤΙΚΟ ΤΟΞΟ