ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Όγκος Pancoast* (Όγκος Ανώτερου Κολπώματος)

Pancoast* Tumour (Superior Sulcus Tumour)


*Henry Khunrath Pancoast (1875-1939): Αμερικανός ακτινολόγος (The Nation's First Professor of Roentgenology-1911)[7]  ο οποίος πρώτος περιέγραψε τον όγκο το 1924 & 1932 (superior pulmonary sulcus tumor - όγκος του άνω κολπώματος-αύλακας).[1],[2] 
Πρόκειται για ένα βρογχικό καρκίνωμα που εξορμάται από την κορυφή του πνεύμονα.[8] Οι ορισμοί διαφέρουν από συγγραφέα σε συγγραφέα. Κάποιοι αναφέρονται  στους  όγκους Pancoast μόνο εάν το ιστολογικό αποτέλεσμα είναι μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα (NSCLC), και διαχωρίζουν τη θεραπεία τους από τους άλλους όγκους της ανώτερης θωρακικής αύλακας (άσχετα εάν αργότερα προκαλέσουν σύνδρομο Pancoast) ενώ ορισμένοι ονομάζουν τον όγκο Pancoast μόνο εάν προκαλεί σύνδρομο  Pancoast (διήθηση του βραχιονίου πλέγματος: πόνος στον ώμο και στο βραχίονα ή/και της συμπαθητικής αλύσου: σύνδρομο Homer).[8] Άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο όγκος ανώτερης θωρακικής αύλακας και όγκος Pancoast εναλλάξ, περιοριζόμενοι στα βρογχογενή καρκινώματα, ενώ άλλοι περιλαμβάνουν στον όγκο Pancoast όλους τους όγκους που εμπλέκουν την ανώτερη πνευμονική αύλακα (έστω και αν δεν εξορμωνται από τον πνεύμονα).
Για λόγους απλότητας επιλέγουμε[3] την μέση οδό  χρησιμοποιώντας το όρο όγκος ανώτερης θωρακικής αύλακας και όγκος Pancoast εναλλάξ, προκειμένου να περιγράψουμε ένα πρωτοπαθές νεόπλασμα πνεύμονα που αναπτύσσεται στην ανώτερη πνευμονική αύλακα.[3]  Η συνύπαρξη σκίασης της μίας πνευμονικής κορυφής με διάβρωση παρακείμενου οστού είναι διαγνωστική όγκου Pancoast.[9] 
O Pancoast το 1932 ναι μεν περιέγραψε τον όγκο και τα ευρήματα του, αλλά δεν αναγνώρισε την πνευμονική του προέλευση. Αυτό το αναγνώρισε ο Αργεντινός κλινικός J.W. Tobías την ίδια χρόνια (μη έχοντας υπόψη του την έκθεση του Pancoast) συσχετίζοντας τα κλινικά ευρήματα με περιφερικούς όγκους του πνεύμονα, για αυτό και σε μεγάλο αριθμό βιβλιογραφίας αναφέρεται ως όγκος Pancoast - Tobias, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά είχε αναφερθεί  από τον Βρετανό κλινικό Edward Selleck Hare (1812-1838).[4],[5],[6]


[1]H.K. Pancoast, Importance of careful roentgen-ray investigation of apical chest tumors, Journal of the American Medical Association, Chicago, 1924, 83: 1407. 
[2]H.K. Pancoast:Superior pulmonary sulcus tumor. Tumor characterised by pain, Horner’s syndrome, destruction of bone and atrophy of hand muscles.  Journal of the American Medical Association,1932, 99: 1391-1396. 
[3]A. Rezaee, F. Gaillard et al., Pancoast tumour, http://radiopaedia.org/articles/pancoast-tumour 
[4]J.W. Tobías, Sindrome ápico-costo-vertebral doloroso por tumor apexiano. Su valor diagnóstico en el cáncer primitivo pulmonare.Revista medica Latino-americana, Buenos Aires, 1932, 17: 1522-1557 
[5]David J. Sugarbaker, Adult Chest Surgery, 2009, The McGraw-Hill Companies, SBN: 978-007-143414-0 
[6]Hare E.S., Tumour involving certain nerves. London Medical Gazette, 2nd series, 1838/39, 1:16-18 
[7]Lynne Allen Leopold, Radiology at the University of Pennsylvania, 1890-1975, THE PANCOAST ERA 1902-1939, 1981, Pen Press, ISBN-13: 978-0812278200 
[8]M. Prokop, Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body, 2003,  Τhieme, 392-393, ISBN-10: 9780865778702 
[9]Κ. Μαλαγάρη, Συνοπτική Ακτινολογία Θώρακος, 2010, Ζεβελεκάκης, ISBN:  978-960-89952-1-5