ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Δακτυλιοειδές Πάγκρεας (Πλήρες)

Complete Annular Pancreas 


Δακτυλιοειδές Πάγκρεας (Annular Pancreas): σπάνια (1:2500 γεννήσεις) αναπτυξιακή ανωμαλία περί τη διάπλαση, στην οποία ο κύριος παγκρεατικός πόρος περικλείει το δωδεκαδάκτυλο (παγκρεατικός ιστός περικλείει τη 2η μοίρα του δωδεκαδακτύλου / κάτω από τη θηλή του Vater) και προκαλεί μια στένωση.[1], [2], [3] 

Η διαταραχή  στην ανάπτυξη λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της 4ης - 7ης εμβρυϊκής εβδομάδας: σπάνια εμβρυολογική ατέλεια στην ένωση της κοιλιακής και της ραχιαίας καταβολής του παγκρέατος. Μπορεί να είναι πλήρες ή ατελές: Πλήρες: δακτύλιος παρεγχύματος ή δακτυλιοειδής κύριος παγκρεατικός πόρος περιβάλει πλήρως την 2η μοίρα του δωδεκαδακτύλου. Ατελές: ο δακτύλιος δεν περιβάλλει πλήρως τον δωδεκαδάκτυλο: “crocodile jaw” appearance.[4], [5] 

Κλινικά:  τα συμπτώματα εξαρτώνται από το βαθμό της στένωσης του δωδεκαδακτύλου. Μικρού βαθμού: συμπτωματική κατάσταση η οποία ανακαλύπτεται τυχαία. Μετρίου  βαθμού: μπορεί να εκδηλωθεί μετα από πολλά χρόνια: επιγαστραλγία, έμετοι, υψηλή συχνότητα εμφάνισης πεπτικού έλκους / παγκρεατίτιδας. Μεγάλου βαθμού: συμπτώματα υψηλής εντερικής απόφραξης από την νεογνική ηλικία.[1]

Απεικονιστικά: Βαριούχο Γεύμα: ομαλή στένωση του δωδεκαδακτύλου η οποία έχει φυσιολογικό βλεννογόνο, με προστενωτική διάταση, ενώ στην ακτινοσκόπηση παρατηρούνται αντιπερισταλτικές κινήσεις.[1] Αξονική Τομογραφία (CT): φαίνεται μόνον όταν η παρεγχυματική προσβολή είναι σημαντική[2]: ένας δακτύλιος που περιβάλλει την 2η μοίρα του δωδεκαδακτύλου, συνέχεται με την κεφαλη του παγκρέατος, ενώ παρουσιάζει την αυτή πυκνότητα, καθως και την αυτή ενίσχυση με το λοιπό πάγκρεας.[1] Ένα δακτυλιοειδές πάγκρεας δεν πρέπει να συγχέεται με τοιχωματική πάχυνση του δωδεκαδάκτυλου, ενώ ένας δακτύλιος που εξ' ολοκλήρου αποτελείται από συνδετικό ιστό δεν μπορεί να αναδειχθεί με την CT.[2]  Μαγνητική Τομογραφία (MRI): δακτύλιος ιστού με σήμα πανομοιότυπο με του φυσιολογικού παγκρεατικού παρεγχύματος, που περιβάλλει και στενεύει τη 2η μοίρα του δωδεκαδάκτυλου.[3] Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με MRCP / ERCP δια της απεικονίσεως του κοιλιακού παγκρεατικού πόρου εντος του δακτυλίου ο οποίος περιβάλλει το δωδεκαδάκτυλο.[1] Συχνά ένα τμήμα του δακτυλίου είναι μια ινώδης ταινία, η οποία διακρίνεται δύσκολα.[3]

Karapasias Nίκος, MD Radiologist 

[1]Λ. Βλάχος, Σύγχρονη Διαγνωστική Απεικόνιση, 1997, Ιατρικές εκδόσεις Χρ. Βασιλειάδης 
[2]M. Prokop, Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body, 2003,  Τhieme, 392-393, ISBN-10: 9780865778702
[3]F.A. Burgener, S.P. Meyers, R.K. Tan, W. Zaunbauer, Διαφορική διάγνωση στη μαγνητική τομογραφία, 2005, Κλειδάριθμος, ISBN: 960-209-863-5
[4]P. Jha et al., Annular pancreas, http://radiopaedia.org/ articles/ annular-pancreas
[5]Sandrasegaran K, Patel A, Fogel EL et-al. Annular pancreas in adults. AJR Am J Roentgenol. 2009;193 (2)