ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Έλεγχος της Πρόσθιας Αστάθειας του Ώμου με τη MRI

Ι. Τσιφουντούδης, Α. Σαραφόπουλος, Ν. Μιχαηλίδης, Φ. Σαπουνάς, Α. Λευκόπουλος, Α. Χαριτάντη, Α.Σ. Δημητριάδης                                Ακτινολογικό  Εργαστήριο ΑΠΘ, ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη