ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Διαγνωστική Διερεύνηση των Δυσπλασιών του Νεογνικού - Βρεφικού Εγκεφάλου με US και MRI

Οικονόμου Ι., Μιχαηλίδης Ν., Δεστάνης Ε., Καρανικόλας Δ., Σέβας Γ., Τσιφουντούδης Ι., 
Δημητριάδης Σ.Α.                           Πανεπιστημιακό Ακτινολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Θ.  ΑΧΕΠΑ