ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Κάταγμα Πυγμάχου

 Boxer’s Fracture

Κάταγμα Πυγμάχου (Boxer’s Fracture): πρόκειται για ελάχιστα συντριπτικό, εγκάρσιο κάταγμα του 5ου μετακαρπίου και είναι ο πιο κοινός τύπος εκ των καταγμάτων του μετακαρπίου. Δεν θα πρέπει να συγχέεται με την Άρθρωση του Πυγμάχου (Βoxer’s Κnuckle: τραυματική παρεκτόπιση του ελύτρου του εκτείνοντα). [1] 
 
Μηχανισμός κάκωσης: πρόσκρουση της κεφαλής του 5ου μετακαρπίου με την άκρα χείρα σε γροθιά (συνήθως crosse) (συχνό  σε αθλητές πολεμικών τεχνών, κυρίως όταν δεν χρησιμοποιούνται γάντια).

Στοιχειά που θα πρέπει να σχολιάζονται σε μια ακτινογραφία: 1/ Μορφολογία κατάγματος (εγκάρσιο, λοξό, συντριπτικό, κλπ)   2/ Πιθανή ενδοαρθρική επέκταση και ο βαθμός της αρθρικής παρεκτόπισης   3/ Βαθμός ενσφήνωσης / βράχυνσης   4/ Βαθμός γωνίωσης   5/Βαθμός στροφής. [2]
Karapasias Nikos, MD Radiologist
 
Δες > ΕΔΩ & ΕΔΩ, δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

[1]A. Datir et al. Boxer fracture, http://radiopaedia.org/ articles/ boxer-fracture-1 
[2]Robinson P., Essential Radiology for Sports Medicine, Springer Verlag, (2010), ISBN:1441959726