ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Λοξό Κάταγμα Διάφυσης 4ου Μετακαρπίου

Oblique Shaft Fracture of 4th Metacarpal

Κατάγματα Μετακαρπίων: είναι συχνά κατάγματα: 10% όλων των καταγμάτων (το 40%  των καταγμάτων στο χέρι: 2,5% lifetime incidence). Τα κατάγματα του 5ου μετακαρπίου αποτελούν το 25% όλων των καταγμάτων του μετακαρπίου (~10% όλων των καταγμάτων στο χέρι).[1] 

Τα μετακάρπια είναι ευπαθή σε άμεσες πλήξεις ή σε αξονικές συμπιέσεις.  Οι δυνάμεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν ένα ή περισσότερα μετακάρπια και να προκαλέσουν εγκάρσια ή σπειροειδή κατάγματα.[2] 

Τα κατάγματα των μετακαρπίων διακρίνονται σε κατάγματα: 

1.Βάσης (Base): είναι σταθερές κακώσεις (εκτός απο αυτές του αντίχειρα).  Εάν δεν υπάρχει στροφική παραμόρφωση μπορούν να αντιμετωπισθούν συντηρητικά. 
2.Διάφυσης (Shaft):  συνήθως σταθερά. 
3.Αυχένα / Κεφαλής(Neck / Head): σχετικά συχνά και αφορούν κυρίως το 4ο και 5ο μετακάρπιο (εδώ περιλαμβάνονται τα Boxer’s Fractures).

Η ιδιαίτερα μεγάλη χρησιμότητα του αντίχειρα και κατ’ επέκταση του 1ου μετακαρπίου επιβάλλει την ξεχωριστή μελέτη του. Μεγαλύτερη συχνότητα των καταγμάτων εμφανίζεται στη βάση του μετακαρπίου. Διακρίνονται 2 είδη καταγμάτων της βάσης του αντίχειρα. 1.Εξωαρθρικά: Είναι συνήθως εγκάρσια κατάγματα και εντοπίζονται 6mm περίπου περιφερικότερα της 1ης καρπο-μετακαρπίου άρθρωσης.  2. Ενδοαρθρικά: Σε αυτά περιλαμβάνονται 2 τύποι: α. Το κάταγμα - εξάρθρημα Bennet  β. Το συντριπτικό κάταγμα Rolando  εν είδει Τ ή Υ. [1] 

Επίσης στις κακώσεις των μετακαρπίων περιλαμβάνονται: 1/Η βλάβη του καρπομετακαρπίου (carpometacarpal  - CMC - injury): κάταγμα της βάσης του μετακαρπίου με εξάρθρημα της ΚΜΚ άρθρωσης. 2/Το εξάρθρημα της μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης (metacarpophalangeal joint dislocations:): ραχιαία συνήθως μετά από υπερέκταση του δακτύλου. [2]
Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]B. Di Muzio,  J. Jones et al., Metacarpal fractures, http://radiopaedia.org/ articles/metacarpal-fractures
[2]Κ. Δίτσιος, Κακώσεις αγκώνος, αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός, Μαθημα 12 - Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.,  ΓΝΘ «Γ.Γεννηματα», http://www.borthopauth.gr/