ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Πυκνωτική Οστεΐτιδα Λαγονίων

Osteitis Condensans Ilii


Πυκνωτική Οστεΐτιδα Λαγονίου (Osteitis Condensans Ilii / Ηyperostosis Τriangularis Ιlei): καλοήθης σκλήρυνση της λαγόνιας πλευράς των ιερολαγονίων, συνήθως συμμετρική και σπάνια ετερόπλευρη. Είναι συνήθως ασυμπτωματική, αλλά μπορεί να προκαλέσει πόνο χαμηλά στην πλάτη (χαμηλή οσφυαλγία) (όχι συχνά /  συχνότητα ~ 1-2,5%).[1], [2], [3]

Φέρει καλοήθη πρόγνωση: μπορεί ακόμα και να υποχωρήσει αυτόματα. Η οσφυαλγία μπορεί να επιμένει επί μήνες, αλλά δεν περιορίζει την κινητικότητα της οσφυιοιερής μοίρας της ΣΣ και ανταποκρίνεται στη θεραπεία.[1], [2]

Υποκείμενη αιτιολογία πιστεύεται ότι είναι η μηχανική πίεση / στρες στην ιερολαγόνιο άρθρωση. Το ότι παρουσιάζεται συχνά σε γυναίκες που έχουν γεννήσει  (ή πολύτοκες γυναίκες) υποστηρίζει αυτή την υπόθεση, ωστόσο, μπορεί να εμφανιστεί  και σε γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει ή και σε άνδρες[1] (οι ουρολοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν αντιδραστική σκλήρυνση των λαγονίων).[2]

Απλή Ακτινογραφία (Rx): τριγωνική σκληρυντική περιοχή στο κάτω τμήμα της λαγόνιας πλευράς της ιερολαγόνιας άρθρωσης, τυπικά αμφοτερόπλευρη και συμμετρική και συνδέεται με καλώς αφορισμένα αρθρικά χείλη και φυσιολογικό μεσάρθριο διάστημα.[2], [3] Η μη  συμμετοχή του ιερού ή η απουσία στένωσης του μεσαρθρίου διαστήματος θεωρείται διαγνωστική, και ως εκ τούτου μπορούν να αποτρέψουν ανάγκη για περαιτέρω απεικόνιση.[4] Οι ακτινολογικές αυτές αλλοιώσεις μπορεί να υποχωρήσουν με την πάροδο του χρόνου.[2] (ΔΕΣ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΔΩ).

Κύρια διαφορική διάγνωση είναι η Ιερολαγονίτιδα: στην Πυκνωτική Οστεΐτιδα η ιερολαγόνια  άρθρωση είναι φυσιολογική (χωρίς ανώμαλη παρυφή, διαβρώσεις ή στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος).[1]
Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]H. Knipe F. Gaillard et al., Osteitis condensans ilii, http://radiopaedia.org/ articles/ osteitis-condensans-ilii
[2]Πυκνωτική οστεΐτιδα του λαγονίου (osteitis condensans ilii), http://www.e-rheumatology.gr/ scientific-articles/ pyknotiki-osteitida-toy-lagonioy-osteitis-condensans-ilii-0
[3]Cidem M, Capkin E, Karkucak M et-al. Osteitis condensans ilii in differential diagnosis of patients with chronic low back pain: a review of the literature. Mod Rheumatol. 2012;22 (3): 467-9.
[4] Mitra R. Osteitis Condensans Ilii. Rheumatol. Int. 2010;30 (3): 293-6.