ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

Οξεία Ψυχωσική Συνδρομή - Περίπτωση Πολύμορφου Γλοιοβλαστώματος

Κ. Κούσκουρας1, Δ. Καρανικόλας1, Ν. Μιχαηλίδης1, Π. Ψυχίδης1, Ι. Μάγρας2
Γ. Καρκαβέλας3, Α. Σ. Δημητριάδης1       1Ακτινολογικό Εργαστήριο Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ     2Νευροχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ     3Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής Α.Π.Θ.