ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Αδενοπλακώδες Καρκίνωμα Πνεύμονα

Adenosquamous Carcinoma of the LungΑδενοπλακώδες Καρκίνωμα Πνεύμονα  (Adenosquamous Carcinoma - ASC): πρόκειται για σπάνιο τύπο Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα (Non-Small Cell Lung Cancer - NSCLC): αποτελεί το 0,4 - 4% των περιπτώσεων Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα. [1], [5] 

Ο ορισμός υποδεικνύει καρκίνωμα που φέρει συστατικά αδενοκαρκινώματος και πλακώδους καρκινώματος (mixed type), με το καθένα να περιλαμβάνει τουλάχιστον το 10% του όγκου (στο βιοπτικό δείγμα).[2], [5] 

Παρουσιάζει ευρύ φάσμα απεικονιστικών ευρημάτων, τόσο από άποψη μεγέθους όσο και από άποψη μορφολογίας. Η διάκριση από άλλες ιστολογικές μορφές με βάση τα απεικονιστικά ευρήματα μπορεί να είναι δύσκολη. Συνήθως πρόκειται για μονήρη βλάβη, εντοπιζόμενη στην περιφέρεια του παρεγχύματος,  με μέση διάμετρο 2,8 cm (range: 1.0–9.0 cm). Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 71 έτη (range:  53-82 years). [2], [3], [4] 

Θεωρείται ότι είναι πιο επιθετικός τύπος, τόσο από το αμιγές αδενοκαρκίνωμα, όσο και από το αμιγές πλακώδες καρκίνωμα του πνεύμονα. Στα πρώιμα στάδια, ο όγκος μπορεί να επιδέχεται χειρουργικής επέμβασης.[1]
Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]H. Knipe, Y. Weerakkody et al., Adenosquamous carcinoma of lung, http://radiopaedia.org/articles/ adenosquamous-carcinoma-of-lung
[2]Tochigi N, Dacic S, Nikiforova M et-al. Adenosquamous carcinoma of the lung: a microdissection study of KRAS and EGFR mutational and amplification status in a western patient population. Am. J. Clin. Pathol. 2011;135 (5): 783-9
[3]Kazerooni EA, Bhalla M, Shepard JA et-al. Adenosquamous carcinoma of the lung: radiologic appearance. AJR Am J Roentgenol. 1994;163 (2): 301-6.
[4]Yu JQ, Yang ZG, Austin JH et-al. Adenosquamous carcinoma of the lung: CT-pathological correlation. Clin Radiol. 2005;60 (3): 364-9.
[5]Kemp H. Kernstine, Lung Cancer: A Multidisciplinary Approach to Diagnosis and Management, Demos Medical; 1 edition (October 25, 2010), ISBN-13: 978-1936287062