ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Σηπτικά Πνευμονικά Έμβολα

Septic Pulmonary EmboliCase Courtesy: Δρόσος Σταμάτης, MD Radiologist 
Ιστορικό: Άντρας 30 ετών, χρήστης ε.φ. ναρκωτικών ουσιών, με εμπύρετο από 15ημέρου, παραγωγικό βήχα & θωρακικό άλγος. 
Ευρήματα: Διάσπαρτα κατά τόπους οζόμορφα πνευμονικά διηθήματα, κυρίως  με υπουπεζωκοτική εντόπιση, τα οποία παρουσιαζουν υπόπυκνο κέντρο και διαφορετικό βαθμό κοιλοποίησης, σε αμφότερους τους λοβούς. Σε μερικά εξ αυτών παρατηρείτε το σημείο του τροφοφόρου αγγείου (αιματογενής προέλευση του σηπτικού υλικού). 
Διάγνωση: Πνευμονικά σηπτικά εμβολα.


Σηπτικά Πνευμονικά Έμβολα: Θρομβοεμβολικό υλικό (μολυσματικά σωματίδια / ενδοαγγειακός θρόμβος που περιέχει μικροοργανισμούς) μπορεί να δημιουργηθεί σε σηπτικές καταστάσεις και να προκαλέσει την απόφραξη μικρών πνευμονικών αρτηριών. [1], [2] Τα σηπτικά έμβολα μπορεί να προέρχονται από ή να οφείλονται σε: 

1/Μολυσμένο καθετήρα (κεντρική φλεβική οδό / ηλεκτρόδια βηματοδότη /ασθενείς με αρτηριφλεβώδεις επικοινωνίες για αιμοδιάλυση)[1], [2] 2/Απόστημα (σπληνικό, μεσεντέριο, πυελικές λοιμώξεις: σηπτική αποβολή)[1], [7], [8] 3/Ενδοκαρδίτιδα (tricuspid valve endocarditis συνήθως από Χρυσίζοντα Σταφυλόκοκκο  σε χρήστες εφ. ναρκωτικών) [1], [7], [8] 4/Πνευμονική λοίμωξη [1] 5/Λοίμωξη του ουροποιητικού (σπεραματονεφρίτιδα)[1], [8] 6/Περιοδοντική νόσο[3]  7/Μετακυναγχική σηψαιμία[3] (Νεκροβακίλλωση[4] / Σύνδρομο  Lemierre[5]: οξεία στοματοφαρυγγική λοίμωξη με δευτεροπαθή σηπτική θρομβοφλεβίτιδα της έσω σφαγίτιδας, και συχνά σηπτικές μεταστατικές εστίες με κύρια εντόπιση τον πνεύμονα [6]) 8/Mεταστηθαγχικη σηψαιμία[3] 9/Επιμολυσμενη (σηπτική) DVT[7] 10/Ανοσοανεπάρκειες (λέμφωμα, μεταμοσχεύσεις) [1], [7] 11/ Μπορεί να σχετίζετε  με: αλκοολισμό, δερματική λοίμωξη, μυκωτικά ανευρύσματα, αρθρίτιδα, μυοσίτιδα.[7] 

Ακτινολογικά ευρήματα: Ακτινογραφία θώρακος: Πολλαπλές, περιφερικές, στρογγυλές ή σφηνοειδείς σπηλαιώδεις βλάβες με λεπτό ή, λιγότερο συχνά, παχύ τοίχωμα, και περιστασιακά υγραερικά επίπεδα, [8] συνήθως όχι. [7]

Αξονική τομογραφία:  1/Πολλαπλές στρογγυλές ή σφηνοειδείς σκιάσεις (1 - 3 cm) σε διαφορετικά στάδια κοιλοποίησης (σχηματισμός αποστήματος περίπου στο 50%). Οι σηπτικές εστίες έχουν λιγότερο σαφή όρια από τις μεταστάσεις και συχνά απεικονίζονται σαν σφηνοειδείς σκιάσεις με τη βάση τους στον υπεζωκότα, μερικές των οποίων έχουν κοιλοποιηθεί.[1] Σπηλαιοποίηση σε μη σηπτικά έμβολα και έμφρακτα είναι πολύ σπάνια.[8] Η τυπική απεικόνιση είναι αυτή διάσπαρτων αμφοτερόπλευρων βλαβών που εντοπίζονται κυρίως στους κάτω λοβούς. Ο αριθμός και το μέγεθος (το μέγεθος & ο βαθμός κοιλοποίησης) μπορεί να αλλάζει μέρα με τι μέρα[7] 2/Ανάδειξη ενός τροφοφόρου αγγείου (σημείο τροφοφόρου αγγείου - Feeding Vessel Sign: στο 60 - 70% των περιπτώσεων [7]) επιβεβαιώνει την αιματογενή προέλευση της βλάβης. 3/Μπορεί να συνυπάρχει συνοδός υπεζωκοτική ή περικαρδιακή συλλογή.[1] 4/ Απουσία υγραερικού επιπέδου  5/ Συχνά επιπλέκεται με εμπύημα. 6/ Δεν υπάρχουν ενδαγγγειακοί θρόμβοι.[7]
Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]Prokop M, Galanski M. Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body. TIS. ISBN: B005TGA7A8.
[2]Y. Weerakkody et al., Septic pulmonary emboli, http://radiopaedia.org/ articles/ septic-pulmonary-emboli
[3]Mattar CS, Keith RL, Byrd RP et-al. Septic pulmonary emboli due to periodontal disease. Respir Med. 2006.
[4]Courmont P, Cade A. Sur une septico-pyohemie de l’homme simulant la peste ET causée par UN streptobacille anaerobie. Arch Med Exp Anat Pathol 1900; 12: 393–418
[5]Lemierre A. On certain septicaemias due to anaerobic organisms. Lancet. 1936; 1: 701–3
[6]Miranda D. Lu et al., Lemierre Syndrome Following Oropharyngeal Infection: A Case Series, J Am Board Fam Med January-February 2009 vol. 22 no. 1 79-83
[7]Gurney, Jud W., Diagnostic Imaging: Chest, First Edition, 2006 Amirsys Publishing, Inc., ISBN: 9781416023340
[8]F. A. Burgener, M. Kormano, T. Pudas, ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ -Διαφορική Διάγνωση στη Συμβατική Ακτινολογία ,ΣΙΩΚΗΣ,  2007, ISBN 978-960-7461-62-9, 198 - 199