ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

Εξωαρθρικό Κάταγμα Πτέρνης

Extra-Articular Calcaneal (Heel Bone) Fracture


Κάταγμα Πτέρνης: το πιο συχνό κάταγμα στα οστά του ταρσού (~60% των καταγμάτων του ταρσού ~2 όλων των καταγμάτων)[1]. Προκαλείται  συνήθως μετά από πτώση από ύψος (αποτέλεσμα της δράσης φορτίου που ασκείται κατά τον κατακόρυφο άξονα επί της πτέρνας) και μπορεί να συνυπάρχει  και με άλλες κακώσεις  (όπως κατάγματα στην σπονδυλική στήλη - burst fracture). Το είδος της θεραπείας που θα ακολουθηθεί, εξαρτάται από τη βαρύτητα του κατάγματος, αλλά και από τη γενική υγεία του ασθενή.

Τα κατάγματα πτέρνης μπορούν να χωριστούν γενικά σε δύο τύπους[1]: 1/ Εξωαρθρικά: 25-30%:  α/ Αποστακτικό κάταγμα ογκώματος  β/ Εξωαρθρικό κάταγμα: Lover's fracture / Casanova fracture («τύπος κατάγματος που μπορεί να υποστεί ένας εραστής, πραγματοποιώντας  ένα άλμα από παράθυρο σε υψηλό όροφο, προκειμένου να διαφύγει της οργής του συζύγου»[3]) 2/ Ενδοαρθρικά: 70-75%  (ενδαρθρικό Lover's fracture).

Χρήσιμο ακτινολογικό δείκτη για την αξιολόγηση του βαθμού καθίζησης της πτέρνας αποτελεί η μέτρηση της γωνίας του Bohler (Boehler's / Bohlers Angle) στην πλάγια ακτινογραφία: σχηματίζεται μεταξύ μίας ευθείας γραμμής που ενώνει το υψηλότερο σημείο του οπισθίου ογκώματος της πτέρνας με το υψηλότερο σημείο της οπίσθιας αρθρικής επιφάνειας και μίας ευθείας γραμμής που ενώνει το τελευταίο με την πρόσθια απόφυση της πτέρνας. Φυσιολογικά η γωνία Bohler  κυμαίνεται μεταξύ 20 – 40 μοιρών.[4], [5] Ελάττωση ή και αναστροφή της γωνίας αυτής είναι ενδεικτική καθίζησης της πτέρνας. Η αξονική τομογραφία αποτελεί αναντικατάστατο εργαλείο τόσο για τη διάγνωση και ταξινόμηση των ενδαρθρικών καταγμάτων της πτέρνας, όσο και για το σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης αυτών.[4] 
Karapasias Nikos, MD Radiologist

[1]Y. Weerakkody, Radswiki et al., Calcaneal fracture, http://radiopaedia.org/ articles/ calcaneal-fracture
[2]T. Luijkx,  B. Abbasi et al., Lover fracture, http://radiopaedia.org/ articles/ lover-fracture
[3]Lee P, Hunter TB, Taljanovic M. Musculoskeletal colloquialisms: how did we come up with these names? Radiographics. 2004;24 (4): 1009-27.
[4]Γιγής Π.Ι., Σαμδάνης Β., ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ  &  ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ , Β' Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.
[5]Calcaneus - Simple undisplaced body fractures, https:// www2.aofoundation.org