ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Καρκινωματώδης Πνευμονική Λεμφαγγειίτις

Pulmonary Lymphangitic Carcinomatosis (PLC)


Καρκινωματώδης Πνευμονική Λεμφαγγειίτις (Pulmonary Lymphangitic Carcinomatosis - PLC): προκύπτει από τη διήθηση των πνευμονικών λεμφαγγείων από νεοπλασματικά κύτταρα . Οι όγκοι που εξαπλώνονται μ' αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνουν καρκινώματα του μαστού, του πνεύμονα, του στομάχου, του παγκρέατος, του τραχήλου της μήτρας, του προστάτη, του θυρεοειδούς αδένα, και μεταστάσεις αδενοκαρκινωμάτων αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας.[1]

Συνήθως προκύπτει από μεταστατική διασπορά στον πνεύμονα με επακόλουθη διήθηση του διάμεσου δικτύου και των λεμφαγγείων, αλλά μπορεί επίσης να οφείλεται σε άμεση λεμφαγγειακή διασπορά του όγκου ή δευτερογενώς σε διάταση των αγγειακών και λεμφαγγειακών καναλιών περιφερικότερα του όγκου λόγω απόφραξης ή εμβολή με νεοπλασματικό υλικό.[1]

Απλή Ακτινογραφία (Rx): διάμεσες και κυψελιδικές διηθήσεις παρόμοιες με το καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, αλλά με σοβαρή απώλεια πνευμονικού όγκου χωρίς καρδιομεγαλία. Διάχυτες γραμμοειδείς σκιάσεις, οι οποίες εκτείνονται από την πύλη προς την περιφέρεια, ως και παρουσία γραμμών Kerley (κυρίως Β), και διογκώσεις των λεμφαδένων. Συχνά συνοδεύεται από πλευριτικές συλλογές. Αντιπροσωπεύει όψιμο στάδιο της νόσου που σχεδόν πάντα σχετίζεται με σοβαρή δύσπνοια.[2],[3]

Αξονική Τομογραφία (HRCT):  ομαλή ή κομβολογιοειδής πάχυνση του κεντρικού περιβρογχαγγειακού διάμεσου δικτύου και των μεσολοβιδιακών διαφραγμάτων με αποτέλεσμα τη χαρακτηριστική δικτυωτή απεικόνιση (περιφερικά τόξα) και τα παχυσμένα διαφραγμάτια που διαγράφουν διακριτά πνευμονικά λοβίδια (πολυγωνικά τόξα). Η πάχυνση τού μεσολοβιδιακού εγκάρσιου δικτύου επιφέρει την προβολή των αγγειακών και βρογχιολικών δομών (δομές κεντρολοβιδιακού πυρήνα). Η πολυγωνική πάχυνση των διαφραγμάτων σε συνδυασμό με την προβολή των δομών του κεντρολοβιδιακού πυρήνα είναι ένα από τα πλέον ξεχωριστά χαρακτηριστικά της PLC. Η πάχυνση του κεντρολοβιδιακού διάμεσου δικτύου κυριαρχεί σε λίγους μόνο ασθενείς. Σε περίπου 50% των ασθενών οι ανωμαλίες είναι εστιακές, μονόπλευρες, ή ασύμμετρες μάλλον παρά διάχυτες. Εγκάρσια, περιφερική υποϋπεζωκοτική και κεντρική περιπυλαία βρογχαγγειακή πάχυνση μπορεί να συνυπάρχει, ή ένα από αυτά τα στοιχεία κυριαρχεί ή υπάρχει μόνο του. Συνοδά ευρήματα είναι ενδοπνευμονικοί όζοι, πυλαία ή μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια (38-54%) ή υπεζωκοτική συλλογή. Η διατήρηση φυσιολογικής πνευμονικής αρχιτεκτονικής σε επίπεδο λοβιδίου παρά την παρουσία των δικτυοζωδών και γραμμοειδών σκιάσεων αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τη διαφορική διάγνωση.[1]
Karapasias Nikos, MD Radiologist

[1]M. Prokop, Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body, 2003,  Τhieme, 392-393, ISBN-10: 9780865778702
[2]Λ. Βλάχος, Σύγχρονη Διαγνωστική Απεικόνιση, 1997, Ιατρικές εκδόσεις Χρ. Βασιλειάδης
[3]F.A. Burgener, M. Kormano, T. Pudas, ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ - Διαφορική Διάγνωση στη Συμβατική Ακτινολογία, 2007, ΣΙΩΚΗΣ,  ISBN 978-960-7461-62-9, 198 – 199
[4]Melissa L. Rosado-de-Christenson, Diagnostic Imaging: Chest, Second edition, 2013, Amirsys Edition, ISBN-13: 978-1931884754
[5]F. Gaillard,  Lymphangitic carcinomatosis – distribution, http://radiopaedia.org/ cases/ lymphangitic-carcinomatosis-distribution